Isenbjerg

Ikast-Brande Kommune

Geologi
Isenbjerg er en af de mindre bakkeøer, der ligger omgivet af smeltevandssletten fra sidste istid.

Øvrige søgeord: Weichsel, Saale Istid

Værdi
Isenbjerg har først og fremmest undervisningsmæssig værdi, fordi den i kraft af sin beskedne størrelse er overskuelig og fordi den tegner sig markant i landskabet. Lokaliteten er derfor et meget illustrativt eksempel på en bakkeø.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at den lille bakkeø fortsat fremstår som et markant element i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Foto