Illerup Ådal - Mossø

Skanderborg Kommune

Geologi
Illerup Ådal er dannet som en tunneldal. Dalen har spillet en vigtig rolle i sen Sen Weichsel idet den drænede smeltevand fra såvel Mossø som Stilling Sø. Det geologiske interesseområde dækker såvel ådalen som et større område nord for Mossø indeholdende Gudensø og Vessø. Gudenåen løber gennem Mossøs vestlige del. Herfra fortsætter den nordpå til Gudensø, efter at have modtaget tilløbet fra Salten Langsø. Området udgør en del af det såkaldte midtjyske søhøjland. Mossø området hører sammen med Salten Langsø og Vissingklosterområdet til landets mest imponerende og illustrative istidslandskaber. Området udgør en zone mellem to fremtrædende israndslinjer. Zonen er især påvirket af de landskabsdannende processer, der relaterede sig til afsmeltningen af Nordøstfremstødet.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid, Holocæn

Værdi
Området indeholder markante landskabselementer fra Nordøstfremstødets tilbagesmeltning fra Hovedopholdslinjen og det efterfølgende Ungbaltiske Fremstøds fremrykning til den Østjyske Israndslinje og er derfor af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre