Hvorslev Spaltedale

Favrskov Kommune

Geologi
Morænelandskab gennemskåret af retlinjede, indbyrdes parallelle dale, hvis forløb synes uafhængig af det omkringliggende terræns former. Tolkes opstået ved tektoniske bevægelser.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalene er et helt specielt landskabsgeologisk træk.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 45

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre