Hvalløs

Randers Kommune

Geologi
Nedlagt mergelgrav, hvor grænsen Danien – Selandien tidligere kunne ses. Graven er nu tilkastet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kun hvis profilet genoprettes.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at profilet genoprettes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 48

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre