Hoverdal Klitsø

Ringkøbing-Skjern Kommune

Geologi
Subrecent indlandsklit på den vestlige den af Skovbjerg bakkø, ca. 3 km ØSØ for Tim. Indlandsklitten befæster den vestlige del af Hoverdal Plantage. Fra den fladtliggende, stenede hedeflade rejser læsiden af klitsystemet sig med en 34 o hældning markant op over hedefladen og stødsiden kan følges ud i den vestlige udkant af skoven. Umiddelbart bagved klitfronten ligger en temporær sø, Hoverdal Klitsø, der i lighed med den våde klimp bæres oppe af det sekundære sedimentationsniveau i klitten.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Indlandsklittens værdi knytter sig specielt til den meget velbevarede klitfront, som står med en intakt stablingsvinkel.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at den stenede hede bevares som residualhede, og at stødsiden og klitsøen friholdes fra plantagebeplantning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI-216

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 11-4

Andre