Hovedgård-Vedslet

Horsens Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
Lokaliteten er et dødispræget landskab med store ler-fladbakker, beliggende øst for den Østjyske Israndslinje. Fladbakkerne består af smeltevandsler, der blev afsat i issøer omgivet af dødis. Der er også flere erosionskløfter i området, hvoraf mindst én menes at være opstået i forbindelse med tapning af en issø.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Lokaliteten har undervisningsmæssig værdi som eksempel på et dødislandskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65l

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre