Holmslands Klit - Ringkøbing Fjord

Ringkøbing-Skjern Kommune
Varde Kommune

 

Geologi
Den jyske vestkyst fra Bovbjerg til Blåvandshuk er en høj-energi-kyst med en kystparallel materialetransport, som er blandt verdens største og er samtidig Danmarks længste udligningskyst. De rigelige sandmængder fra primært de glaciale smeltevandsaflejringer har medført storskala tangedannelser bl.a. ud for Ringkøbing Fjord og opbygget marint forland, bl.a. ved den nu udtørrede Fiil Sø. Kysten nord for Nymindegab er under generel erosion og der foretages intensiv kystbeskyttelse syd for Hvide Sande for at undgå et gennembrud af tangerne.

Formmæssigt er kysten i øvrigt i særklasse pga. revlesystemet, som dimensionsmæssigt antages at være blandt de største af sin art, den brede mere end 100 km lange strandbred og ikke mindst den tilgrænsende klitzone med imponerende forklitter og klithede.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi, både mht. til kystens og klitternes dynamik og morfologi. Kysterne omkring Ringkøbing Fjord indeholder talrige elementer, der kan indgå i tolkningen af den Holocæne udvikling ved den jyske vestkyst. Skjern Å deltaet i Ringkøbing Fjord er Danmarks største indlandsdelta, og Tipperne, der er et gammelt tidevandsdelta, er af stor morfologisk værdi. Endvidere har lokaliteten en meget stor rekreativ værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de geologiske landskabsformer fremtræder åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 81

GeoSite

Andre