Hjortmose

Ringkøbing-Skjern Kommune

Geologi
Hjortmosen er et sen og postglacialt søbassin.

Øvrige søgeord:

Værdi
Hjortmosen har stor forskningsmæssig værdi, idet man her kan studere aflejringsforhold og klimaudviklingen i senglacial og postglacial tid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der ikke sker yderligere afvanding, og at lagserien forbliver intakt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre