Hjelm

Syddjurs Kommune

Geologi

Fordelingen mellem istidslandskabet og de nu hævede marine aflejringer afsat efter istiden træder overalt særdeles illustrativt frem, og der knytter sig betydelige geologiske, geomorfologiske og landskabelige interesser til øen. På grund af beliggenheden antages øen at have været overskredet af gletschere adskillige gange i Weichsel Istiden. Såvel Nordøstfremstødet som det Ungbaltiske Fremstød antages at indgå i opbygningen af Hjelm. Den centrale kerne af Hjelm har umiddelbart karakter af et dødislandskab. Det betyder, at det dannelsesmæssigt kan sammenlignes med et tilsvarende landskab på den sydlige del af Ebeltoft halvøen. Istidslandskabet på Hjelm kan i dag anses som en rest af et relativt jævnt moræneplateau, der nu fremstår som en ø, som er eroderet til alle sider grundet den generelle stabilisering af land og hav, der er indtrådt efter istiden.
Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Landskabet på Hjelm afspejler på illustrativ vis grænsen mellem istidsdannelse og de efterfølgende ændringer i havoverfladens beliggenhed. Der er endnu ikke opstillet en egentlig dannelsesmodel for øen, hvorfor området rummer et forskningsmæssigt potentiale. Vesthage kan beskrives som en retodde, hvilket også er af undervisnings- og forskningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre