Himmelbjerget

Skanderborg Kommune

Geologi
Himmelbjerget er en del af det midtjyske søhøjland og regnes blandt landets smukkeste og mest illustrative istidslandskaber. Geologisk set betegnes Himmelbjerget som erosionslandskab, hvor strømmende vandmasser har eroderet dybe furer i et landskab, der oprindeligt er modelleret af dødis. Området er således påvirket af de landskabsdannende processer, som relaterer sig til afsmeltningen af et mindre genfremstød i forbindelse med Nordøstisens generelle tilbagetrækning fra området. Hele området rummer i tilgift betydelige landskabelige, arkæologiske og kulturhistoriske værdier.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området udviser en betydelig geologisk variation, idet mange forhold især ved Nordøstfremstødets successive tilbagesmeltning kan belyses ud fra landskabselementerne. Endvidere er Himmelbjerget interessant, fordi det ligger på et moræneplateau, der er omgivet af dybe dale nord og syd herfor. Dette giver bakken mere karakter af en ”falsk bakke” end en egentlig morænebakke. Området indeholder markante landskabselementer fra Nordøstfremstødets tilbagesmeltning fra Hovedopholdslinjen og er derfor af stor forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre