Hevring Hede

Norddjurs Kommune

Geologi
Området udgør i dag et flyvesandsområde, men var for blot 6.000 år siden oversvømmet af stenalderhavet. Den efterfølgende relative landhævning har bevirket, at den tidligere havbund i dag ligger adskillige meter over daglig vande. Det marine forland, Hevring Hede, danner et lavtliggende landområde, der mod vest afgrænses af en meget markant kystskrænt fra stenalderen. Hevring Hede er tilmed dækket af flyvesand, hvorved området fremstår som et nutidigt klitområde.
Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Hevring Hede betegnes som et illustrativt flyvesandområde, der i kombination med det marine forland er af betydelig undervisningsmæssig værdi. I sammenhæng med Randers Fjord, er området af landskabelig interesse, grundet fjordens illustrative morfologi, der særligt afspejler fjordens udvikling efter istiden i detaljer. Fjorden karakteriseres over store områder af hævede marine aflejringer fra stenalderen og markante fossile kystskrænter samt nutidig marin forlandsdannelse nær indløbet ved Udbyhøj. Disse områder er af såvel forskningsmæssige som betydelige undervisningsmæssige værdier.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet., og at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre