Hestehave Skov

Syddjurs Kommune

Geologi

Området omfatter en række jordbundsprofiler i Hestehave Skov   (i et randmorænelandskab) samt et område med fossile kystskrænter ud mod Kalø Vig. Jordbunden viser en sekvens over Luvisols, Albeluvisols og Phaeozems; tidligere betegnet som ”brunjorde”. Hestehave Skov har siden 1967 været inddraget som studieområde i et verdensomspændende biologisk forskningsprogram og som følge heraf er hele området meget grundigt undersøgt hvad angår botaniske, zoologiske, klimatologiske og jordbundsmæssige studier. Skrænterne langs skovens vestlige og sydlige rand er dannet som følge af den landhævning, der er sket siden stenalderen. Skrænterne fremstår i dag således som fossile kystskrænter, der markerer stenalderhavets højeste kystlinje i området.
Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Jordbundsprofilerne i Hestehave Skov har såvel national som international forskningsmæssig værdi som referencelokalitet for jordbundsforskningen og til nye studier af jordbundens udvikling. Idet det antages, at området aldrig har været dyrket, indeholder området mange informationer om jordbundsudviklingen i udyrkede jorde der kan anvendes til sammenlignende studier af dyrkede jorde.
Det marine forland, der i dag fremstår med fossile kystskrænter, er af stor undervisningsmæssig værdi. Dertil kommer kyststrækningen med Kaløs forbindelse (dragdannelse) til fastlandet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige jordbundsdannende processer kan forløbe frit. Det er endvidere vigtigt, at de fossile kystskrænter fremstår tydeligt i landskabet, og at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40h

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Profil