Helgenæs

Syddjurs Kommune

Geologi
To markante randbakker præger den nordlige del af Helgenæs-halvøen, men det øvrige landskabelige indtryk af øen domineres af et uroligt og tilsyneladende retningsløst bakkelandskab. Bakkelandskabet er dannet af dødis under de sidste faser af det Ungbaltiske Fremstød. Mellem Ørby og Esby ligger Ellemandsbjerget, der er det højeste punkt på Helgenæs og som fremtræder tydeligt i landskabet. Det er foreslået, at bakken er afsat i en issø eller ved aflejring i et næsten cirkulært hul i det daværende dødisdække. En tilsvarende landskabsform ses ved Drødhøj. Undergrunden på Helgenæs består af fedt ler med lag af vulkansk aske fra Eocæn. Langs de vestvendte kyster kan man flere steder få et indblik i disse aflejringer. Kysten ved Ørby er en af de berømteste.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dødislandskabet på Helgenæs udgør en mosaik af jordtyper og terrænformer opstået ved aflejring ovenpå og mellem dødismasser, som derefter er smeltet bort. Området er velafgrænset og indeholder mange gode udsigtspunkter, hvorfra landskabets hovedtræk kan overskues. Dødislandskabet på Helgenæs har således betydelig pædagogisk og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet. Det er endvidere vigtigt, at de kystdynamiske processer forløber frit, så kystprofilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre