Haldum Grusgrav

Favrskov Kommune

Geologi
Her var tidligere blottet en 30 meter tyk lagserie indeholdende bl.a. fem forskellige morænebænke, svarende til  fem nedisninger, foruden deformationsstrukturer, der fortæller om yderligere tre glaciale begivenheder. I alt spor fra fire istider. Graven er nu efterbehandlet uden geologiske profiler.

Øvrige søgeord:

Værdi
De ældste istidsaflejringer kan måske træffes med en boring øst for graven.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et profil i en anden relevant grusgrav.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 49

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre