Grundfør Lergrav

Favrskov Kommune

Foto: Erling Fuglsang Nielsen (1984)

Geologi

En delvis vandfyldt lergrav, hvor der tidligere var gode blotninger i den Eocæne Søvindmergel overlejret af Grundfør Leret og Viborg Leret (begge Viborg Formationen) fra Oligocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Grundfør Leret.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et frilagt profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 50

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre