Grane Langsø

Silkeborg Kommune

Geologi
Lokaliteten er antageligt udformet som en tunneldal. Grane Langsø ligger sammen med Kongsø, Kalgård Sø og Rævsø i et smalt og godt 8 kilometer langt dalstrøg, der kan følges fra Vrads Sande i nord til Halle Sø i syd nær Nørre Snede. Herfra udvider dalstrøget sig mod sydøst, hvorefter det kan følges helt til den del af Gudenådalen, der løber mellem Tørring og Brædstrup. Grane Langsø, Kalgård Sø, Kongsø og Rævsø betegnes også under ét som Tingdalsøerne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Grane Langsø er værdifuld på grund af den foreslåede tolkning som tunneldal. Desuden tilhører søen en sjælden naturtype. Vandet er ekstremt næringsfattigt og kan betegnes som en såkaldt lobeliasø.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65c

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre