Gjern Bakker

Silkeborg Kommune

Geologi
Gjern Bakker fremstår som et kuperet terræn med mange forskellige landskabselementer.

Selve Gjern Bakker udgør et bakket istidslandskab, der blev dannet i Weichsel Istiden. I sin helhed domineres området dog af Gudenådalen og Gjern Ådalens markante profiler, der afgrænser Gjern Bakker mod vest, syd og øst. Disse dale blev anlagt efter Weichsel Istiden. Ved foden af Gjern Bakker slynger Gjern Å sig i klassiske meanderbuer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området, der indeholder naturhistoriske og undervisningsmæssige værdier, er et regionalt naturområde af geologisk og landskabelig interesse, der sammen med de tilgrænsende arealer udgør et væsentligt aktiv for friluftslivet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre