Fur

Skive Kommune

Geologi
Den nordlige del af Fur er et storslået randmorænestrøg, hvor kernen overvejende består af moler. Moleret ses i talrige kystprofiler og råstofgrave sammen med de karakteristiske askelag.

Øvrige søgeord:

Værdi
Molersprofilerne på Fur med deres lag af vulkansk aske har international forskningsmæssig betydning. Knudeklinten er typelokalitet for moleret, der benævnes Fur Formationen. Moleret har endvidere et enestående indhold af Palæogene fossiler.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Det er også vigtigt, at fterbehandlingsplanerne for molersgravene sikrer, at de bedste profiler med forskelling oreintering holdes åbne

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 21

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 90

GeoSite

GS 3-2

Andre