Flynder Sø området

Skive Kommune
Holstebro Kommune


Geologi
Smeltevandsslette fra afsmeltningen fra Hovedopholdslinjen. Sletten, Hjelm Hede, har markant dødistopografi, bl.a. Flynder Sø og Stubbergård Sø.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klassisk lokalitet for dødishuller i Danmark. I jordbunden er der en interessant udvikling fra podsoljord til brunjord.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet. Også mindre, men instruktive dødishuller er værdifulde for opfattelsen af landskabsdannelsen.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 64

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre