Fjaldene

Ringkøbing-Skjern Kommune

Geologi
Fjaldene er en markant, nord-sydgående bakkeryg. Grusgrave i bakkepartiet viser istektoniske forstyrrelser, der viser istryk fra forskellige retninger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Landskabsformen er et af de mest markante på Skovbjerg Bakkeø. Grusgrave i bakkepartiet er meget vigtige i udredningen af de glaciale hændelser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med profiler i grusgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77-4

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre