Endelave

Horsens Kommune

Geologi
Endelave består af en uregelmæssig kerne af glaciallandskab, der på nordsiden er udbygget med et vidtstrakt fed, hvis bærende del er et system af krumodder, der er opbygget af den nordgående materialetransport.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokalitetens største værdi knytter sig til den vestlige side af Nordendelave, hvor Østjyllands største strandengssystem, der er under stadig udbygning, findes.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 63

GeoSite

Andre