Eldrup Skov

Norddjurs Kommune

Geologi
Skovområde i glaciallandskab med mosefyldte dødishuller, hvor Postglacial skovudvikling og jordbundsdannelse kan studeres.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er vigtigt for forskning i skovhistorie, jordbundsudvikling og skovøkologi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at den naturlige skovudvikling og jordbundsdannelse kan forløbe uforstyrret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 36

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre