Ebeltoft - Skelhøj Bakker

Syddjurs Kommune

Geologi
Skelhøj Bakker består af et kuperet terræn, og er en del af et større randmorænekompleks der kan følges rundt om hele Ebeltoft Vig. Randmorænen blev dannet af én af de to gletschertunger, der i slutningen af sidste istid omtrent samtidig, skød sig ind i Ebeltoft Vig og Kalø Vig fra sydlige retninger. Midt imellem de tidligere gletschertunger ligger Mols Bjerge som et resultat af de to gletscheres sammenstød.

Øvrige søgeord:

Værdi

Skelhøj Bakker udgør en geologisk set værdifuld og bevaringsværdig del af den glaciale landskabsserie, der er ideelt udviklet omkring Ebeltoft Vig. Området er af betydelig undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre