Dråby Strand - Blushøj

Syddjurs Kommune

Geologi

Kysten mellem Jernhatten i nord og Kobberhage i syd er en udligningskyst. Et vigtigt element er en hævet strandvoldsslette, som er udviklet i slutfasen af stenalderhavets tid. Men for blot 8.000 år siden snoede kystlinjen sig rundt om store halvøer og ind langs brede, dybt indskårne fjorde langs hele det østlige Djursland. For eksempel strakte en havarm sig fra Jernhatten langt ind i det bagvedliggende land og nåede helt ind til Stubbe Sø. Siden stenalderhavets tid, har strøm og bølger samt ikke mindst den relative landhævning bevirket, at de tidligere fjorde er blevet afsnøret. Gamle strandvoldssystemer fra stenalderhavets tid findes i dag langt inde i det nuværende landområde fra Sønderskov til Boeslum Strand.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Kysten mellem Jernhatten i nord og Kobberhage i syd er i sin helhed af stor undervisningsmæssig værdi på grund af det illustrative samspil mellem kystens såvel fortidige som nutidige udligningsprocesser i relation til det bagvedliggende istidslandskab. Tilmed belyses såvel nedbrydende som opbyggende kystprocesser på pædagogisk vis, hvilket er af stor værdi i undervisningssammenhænge og for fremtidige studier af kystens udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de kystdynamiske processer forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40b

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre