Det Midtjyske Søhøjland

Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Vejle Kommune

Geologi
Stort og rigt varieret glaciallandskab mellem sidste istids Hovedopholdslinje og den Østjyske Israndslinje. De ældre Paleogene og Neogene (tidligere Tertiær) aflejringer ligger mange steder nær overfladen, og de påtræffes ligeledes i denne region.

Dette store rammeområde indeholder flere mindre områder.

Øvrige søgeord:

Værdi
Landskabets former dokumenterer instruktivt Søhøjlandets opståen. Også mange geologiske tildragelser fra tidligere istider kan spores. Vigtigt område for dansk landskabsgeologisk forskning. Flere af de prækvartære aflejringer er geologiske nøglelokaliteter.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre