Dejret Øhoved

Syddjurs Kommune

Geologi

Det geologiske interesseområde omkring Dejret Øhoved samt Egens og Knebel Vig har været oversvømmet af havet under den omfattende marine transgression efter istidens ophør. Kun de højeste toppe stak op over Stenalderhavets overflade, fx de to moræneknolde ved Dejret Øhoved. De kystnære egne udgjorde i Stenalderhavets tid et øhav med en bagved liggende fliget kyst. Siden er området via den efterfølgende landhævning blevet stabiliseret, og fremstår i dag som hævet havbund. Lavningerne udgør et illustrativt eksempel på Stenalderhavets udbredelse i området og bidrager dermed med en vigtig brik til Molslandets geologiske mangfoldighed.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dejret Øhoved samt Egens og Knebel Vig udgør en illustrativ landskabsmæssig brik til forståelsen af områdets udvikling efter istiden. Området fremstår i dag som marint forland med strandengsbevoksning, dannet ved kystopbyggende udligningsprocesser. Desuden udgøres den nordlige del af interesseområdet ved indløbet til Knebel Vig i dag af aktiv krumoddedannelse. Området er af betydelig undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer forløber frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre