Dalen ved Rønde

Syddjurs Kommune

Geologi
Dalen ved Rønde er foreslået dannet ved smeltevandets erosion under den gletschertunge, der i løbet af det Ungbaltiske Fremstød skred ind gennem Kalø Vig og frem til den Østjyske Israndslinie. Dalen gennemskærer randmorænelandskabet på en iøjnefaldende måde fra Kalø Vig frem til Tirstrup Hedeslette.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalen er enestående på Djursland, idet den er Molslandets eneste landskabselement, der tilsyneladende kan tolkes som en tunneldal. Beliggenheden udgør tilmed en vigtig relation til den glaciale landskabsserie. Området har betydelig undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40i

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre