Bur

Holstebro Kommune

Geologi
Godt to km lang erosionsskrænt ved Skovbjerg Bakkeøs nordgrænse ud mod hedesletten hvor Storåen har sit løb.

Øvrige søgeord:

Værdi
Stejlskrænten ved Bur har stor værdi, fordi den med sin markante udformning, er et meget illustrativt eksempel på smeltevandsflodernes erosive påvirkning af bakkeøen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at stejlskrænten med de andre landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77-7

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre