Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter

Norddjurs Kommune

Geologi  

Lokaliteten omfatter fire kystklinter på tilsammen 12 km´s længde, samt det lille Hammelev kalkbrud 1 km øst for Sangstrup. I bruddet og de tre førstnævnte klinter findes Danien kalksten. I Sangstrup og Karlby klint er bryozokalken aflejret som store bankestrukturer. Bredstrup Klint er nu næsten fuldstændig tilgroet. Gjerrild Klint indeholder et aflejringskompleks af moræner og smeltevandsaflejringer fra Saale og Weichsel istiderne, samt lokalt også Stenalderhavets aflejringer.

Øvrige søgeord: Postglacial, Rullestensstrandvold

Værdi
Profilerne er forskningsmæssigt vigtige for studiet af hhv. Danien kalken og Saale-Weichsel glacialstratigrafi. Karlby Klint indgår i GeoSite-tema.

Naturforvaltning
Kystprofilerne holdes rimeligt åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Det er vigtigt, at denne tilstand opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 38

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 67

GeoSite

GS 2-4

Andre