Brabrand Dalen

Århus Kommune

Geologi

Brabrand Dalen udgør den østligste del af Århus Ådal. Det geologiske interesseområde strækker sig fra den østlige ende af Brabrand Sø til Skibby og Tåstrup i vest. Interesseområdet udgør en op til 2 kilometer bred dalsænkning hvori den nuværende Århus Å løber. Brabrand Dalen er tolket som en tunneldal og er således dannet af strømmende smeltevand under det daværende isdække.

Øvrige søgeord:

Værdi
Brabrand Dalen er af undervisningsmæssig værdi til illustration af smeltevandets erosion under et isdække. Området vest for Århus karakteriseres af den meget markante Århus Ådal, der tidligere er beskrevet som en tunneldal.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre