Borup

Randers Kommune

Geologi

Det er undergrunden under denne lokalitet, der er geologisk værdifuld. Undergrunden består fortrinsvis af højtliggende kalkbjergarter fra Kridttiden og Palæogen (tidl. Nedre Tertiær). Årsagen til, at kalkbjergarterne ligger så højt i området, skyldes en underliggende saltforekomst, en såkaldt horst. Saltforekomsten, hvis form mest minder om en pude, har en langt mindre vægtfylde end de overliggende bjergarter, hvilket er en medvirkende faktor til, at saltet stiger opad. Det har desuden vist sig at kalkoverfladen er stærkt opsprækket. Kalkbjergarterne er endvidere af største interesse, idet de udgør et vigtigt grundvandmagasin. Vandkredsløbet er specielt, idet overfladevandet stedvist forsvinder ned i den underliggende kalk.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det geologiske interesseområde indeholdende Borup Møllebæk er - grundet undergrundens særlige opbygning - af største forskningsmæssige interesse. Desuden er det et vigtigt oplandsområde for dele af Randers' vandforsyning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at den nuværende vandbalance opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre