Bønnerup Strand

Norddjurs Kommune

Geologi
Omkring Bønnerup Strand findes et bredt, lavvandet abrasionsflak med løst sanddække og stedvis oversået med store sten. Den foranliggende barriere beskytter flakket mod havis, og derfor sker der ikke en flytning og sammenhobning af stenene.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten repræsenterer et af de få steder i Danmark, hvor et bredt abrasionsflak rummer talrige store sten, som ikke flyttes kystværts af havis pga den lokale udformning af havbunden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 68

GeoSite

Andre