Bølling Sø

Silkeborg Kommune

Geologi

Bølling Sø ligger ved mundingen af en markant tunneldal. I tunneldalen har der ligget dødis, hvis smeltning i begyndelsen af Senglacialtid skabte søbassinet ved Bølling. I bassinet blev der afsat forskellige sedimenter i form af ler, gytje og sand. Aflejringerne er nøje undersøgt og det har vist sig, at de indeholder en del pollen der kan klarlægge klimaets og vegetationens udvikling i Senglacial tid. Ved boringer er der således fremkommet en komplet lagserie fra den senglaciale varmetid Bølling. Der er udført pollenanalyser af søaflejringerne, der belyser vegetationens udvikling omkring søen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten er udpeget som international typelokalitet for Bølling Interstadial, og er således af stor forskningsmæssig værdi. Den senglaciale lagserie er endnu komplet og kan bores op. Området har desuden en vis landskabsgeologisk værdi, idet det ligger nær Hovedopholdslinjen.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt, at dallandskabet fremtræder åbent og overskueligt. Det er vigtigt, at der er mulighed for at foretage boringer i området.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre