Bjerrelide

Horsens Kommune
Hedensted Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
En markant morænebakke, skarpt afgrænset fra det omliggende terræn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Da oprindelsen ikke er fuldt opklaret, er denne et vigtigt fremtidigt forskningsemne.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Blandt andet er det vigtigt, at der er frit udsyn fra bakketoppen, fx fra Purrehøj.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 91

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre