As Hoved

Hedensted Kommune

Geologi
Kystklint på spidsen af As Hoved. I den ca. 10 m høje velblottede klint ses aflejringer fra de tre sidste istider. I strandkanten findes et ualmindeligt rigt stenselskab fra Norge og Mellemsverige samt flintkonglomerater.

Øvrige søgeord: Elster, Saale, Weichsel.

Værdi
Med aflejringer fra tre istider har klintprofilet i As Hoved betydelig forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret, så kystprofilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 92

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 61

GeoSite

Andre