Anholt

Norddjurs Kommune

Geologi
Anholt er et fornemt eksempel på dannelsen af et marint forland i læ af et glaciallandskab. Øen ligger frit eksponeret for alle vind- og bølgeretninger, og dette afspejles i øens udformning som et østvendt, tilspidset strandvoldssystem, som ender i et kilometer langt undersøisk rev. Strandvoldssletten er overlejret af klitter og kaldes Ørkenen.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
De landskabelige hovedtræk fortæller klart om tilblivelseshistorien.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de landskabelige hovedtræk fremstår klart og ikke sløres af bevoksning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 39

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 69

GeoSite

GS 5-4

Andre