Albæk Hoved

Hedensted Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
I klinterne ved Albæk Hoved ses aflejringer af ler og sand fra Øvre Paleocæn, Eocæn, Oligocæn og Miocæn. Lagene er stærkt deformerede ved ved istryk og udskridninger, men generelt findes de ældste aflejringer i den vestlige og de yngste aflejringer i den østlige del af lokaliteten. Af særlig geologisk betydning er lagpakken af plastisk ler fra Paleocæn og Eocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor geologisk værdi, idet blotningerne viser en meget betydelig del af den danske Palæogene (tidl. Tertiære) lagserie, som har stor udbredelse i Nordsøen. Endvidere udgør Røsnæs Leret på denne lokalitet det mest komplette Nedre Eocæne profil i Danmark.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 93

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 60

GeoSite

Andre