Agri - Trehøje

Syddjurs Kommune

Geologi
Området fra Agri til Trehøje udgør et markant bakkedrag centralt i Mols Bjerge. Mols Bjerge blev dannet i slutningen af sidste istid (Weichsel), som et resultat af to gletscheres næsten samtidige fremstød fra syd. Bakkedraget, der strækker sig fra Agri Bavnehøj i den nordlige del af området ned over Låddenbjerg og Langbjerg til Trehøje i syd, udgør en bakkerække, der blev dannet af den gletscher, der skød sig ind gennem den nuværende Kalø Vig. Tilsvarende kan et østligt randmorænestrøg ses nord og syd for Bisgydehøj. Imellem de to randmoræner ses en smal smeltevandsslette. Bakkerækkerne blev dannet i forbindelse med det Ungbaltiske Fremstød, der dannede en markant israndslinie – Den Østjyske Israndslinie, som udgør en vigtig landskabsgrænse på tværs af det sydlige Djursland. Området er endvidere karakteriseret af dødishuller og erosionskløfter.

Øvrige søgeord:

Værdi
Efter dansk målestok er landskabet omkring Agri og Trehøje storslået og særdeles værdifuldt for forståelsen af, hvordan landskabet udvikler sig omkring en isfront. Tilmed findes der mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et overblik over området.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40d

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre