Abildå

Herning Kommune

Geologi
Lokaliteten er et nedlagt brunkulsleje, hvor der tidligere er indvundet miocænt brunkul.

Øvrige søgeord:

Værdi
Abildå er et af de steder hvor brunkulsaflejringer stadigvæk er tilgængelig, idet der i det nedlagte brud jævnligt demonstreres hvordan gravningen foregik.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et profil i bruddet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre