Vejlemølle Ådal

Frederikssund, Lejre Kommuner

Geologi
Markante senglaciale dale. Under havstigningerne i Stenalderen blev den ydre del af Vejlemølle Ådal overskyllet som en knap 5 km lang, snæver fjord. Sydøst for Skibby findes resterne af den lille Skibby Ås.

Øvrige søgeord:

Værdi
Dalene er væsentlige landskabselementer til forståelse af Hornherreds geologiske udvikling i slutningen af sidse istid. En endelig forklaring på deres oprindelse udestår.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre