Vedbæk

Rudersdal, Hørsholm Kommuner

Geologi
Maglemosen udgjorde i Stenalderen en lille fjord, hvor den maksimale vandstand år 4200 f . Kr. var ca. 5 meter højere end i dag. Langs fjordens bredder lå dengang et stort antal bopladser, hvis beliggenhed skiftede i takt med den stigende og faldende vandstand i fjorden.Området blev senere afsnøret fra havet ved en kombination af landhævning og opbygning af højereliggende strandvoldssystemer i fjordmundingen. Størstedelen af Vedbæk by er bygget på disse strandvolde.
Øvrige søgeord:

Værdi
Den tidligere fjord kan betragtes som typelokalitet for havniveausvingninger omkring Stenalderhavets maksimum. Dette er sket gennem en kobling af arkæologiske og geologiske undersøgelser hvor det her har været muligt i detaljer at beskrive ændringerne i havniveau på overgangen mellem Ældre og Yngre Stenalder.

 

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at grundvandsspejlet holdes på det nuværende niveau for at forhindre nedbrydning af de organiske lag.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 150

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre