Tisvilde

Gribskov, Halsnæs Kommuner

Geologi
Landskabet i Tisvilde Hegn fremstår som en mosaik af landskabstyper, som kendetegner en dynamisk hævningskyst: istidslandskabet, marint forland, indsander og kystklitter. Den aktuelle kyst er en udligningskyst med klitbræmmer over det centrale marine forland og høje erosionsklinter i det omgivende glaciale landskab.  I baglandet afspejler det marine forland, at Arresø i Stenalderhavets tid var en dyb fjord. Sandflugt har senere præget området og resulteret i indlandsklitter og dækker af flyvesand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Tisvilde området er et instruktivt eksempel på landskabsudvikling ved en energirig kyst.

Istidslandskabets morfologi, littorinatransgressionen, den følgende isostatiske landhævning og senest sandflugten er de væsentlige geologiske elementer i udviklingen frem mod nutidens landskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Det er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit,

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 211

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 4

GeoSite

Andre