Strø Bjerge

Halsnæs, Hillerød, Frederikssund Kommuner

Geologi
Strø Bjerge er en planås, der består af en række næsten sammenhængende bakker, der strækker sig mere end 8 km gennem terrænet. Åsen ligger i forlængelse af tunneldalsystemet i Farum Naturpark gennem Vildbjerg og dalen i Lystrup Skov. Den er dannet under det Østjyske Isfremstød i slutningen af sidste istid.

Øvrige søgeord:

Værdi

Strø Bjerge har en stor landskabelig værdi og er som en lang og høj fritliggende bakkeryg et prægtigt skue – selv på stor afstand. Aflejringerne og strukturerne i åsen kunne, hvis de var let tilgængelige, yde vigtige bidrag til datering af de forskellige dannelser fra Weichsel Istiden i Nordøstsjælland.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng fremtræder intakte og klare i landskabet. Oprensede og vedligeholdte profiler i tidligere grusgrave vil være værdifulde.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 147

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre