Søllerød dalen

Rudersdal Kommune

Geologi
Markant tunneldal mellem Furesø og Øresund fra slutningen af sidste istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant dalsystem af betydning for forståelse af landskabets geologiske udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet, fx med udsigtspunkter.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre