Saltholm

Tårnby Kommune

Geologi
Ø med en særpræget kyst, der er udviklet på abrasionsflade i kalk. Øen rummer Østdanmarks største sammenhængende strandengsområde.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Saltholm som helhed er et særpræget stykke dansk geologisk natur, og den unge abrasionsflade af kalk med de vidtstrakte strandenge finder ikke sin lige i Danmark. Kysterne er morfologisk særprægede og indholdsrige, og kysttyperne spænder over et bredt spektrum af lav- og mellemenergi klasserne.

Naturforvaltning
De kystdynamiske processer skal kunne forløbe frit, og strandengene skal holdes fri for høj vegetation. Strandengenes fremtidige udvikling vil være afhængig af, hvorvidt man fortsat vil anvende øen til græsning.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 165

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 1

GeoSite

Andre