Pibemølle

Gribskov, Hillerød Kommuner

Geologi
Området er et typisk småkuperet dødislandskab med talrige, stedvis vandfyldte lavninger og med issøbakker, der typisk hæver sig 10 meter over det omgivende terræn. Den mest iøjfaldende bakke bærer stubmøllen Pibemølle. Ved Pedershvile Teglværk udnyttes lerforekomsten i en stor lerfladbakke.

Dødislandskabet blev dannet i forbindelse med afsmeltningen af Den Ungbaltiske Is og overlejrer Nordøst-isens randmoræne-landskab.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er et af de mest karakteristiske dødislandskaber i Nordsjælland. Den isolerede issø-fladbakke med tilhørende lerindvinding og teglværk er ligeledes karakteristisk for Nordsjælland. Området har således en meget illustrativ landskabelig historie, af både forskningsmæssig og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at dødislandskabet med dets geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder klart.

Det vil være værdifuldt med et profil i en lerfladbakke.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre