Ny Hammersholt

Allerød, Hillerød Kommuner

Geologi
Gribskovbuernes overskredne randmorænestrøg fremstår markant i St. Dyrehave og i det foranliggende landskab, med morænegrusrygge fra Nordøst-isen, overlejret af et Ungbaltisk dødislandskab. Ved Hammersholt findes et instruktivt og typisk dødislandskab med afrundede småbakker og afløbsløse lavninger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Gribskovbuerne er det bærende landskabselement i det centrale Nordsjælland, og området ved Ny Hammersholt er et karakteristisk udsnit af denne isoverskredne randmoræne.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbydes overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet, fx med udsigtspunkter.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre