Nødebo

Hilerød Kommune

Geologi
Højtliggende senglacial kystterrasse ved søbredden. Terrassehøjden ved Nødebo er 12 – 14 meter, og flere andre steder langs vestenden af Esrom Sø findes lignende terrasser i samme højde. Terrassens dannelse i senglacial tid har krævet, at søens lavtliggende udløb i nord og syd var afspærret af dødis.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området illustrerer på en fin måde en højtliggende kystterrasse og dens dannelse under isens afsmeltning i senglacial tid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at terrassen og dens overgang og sammenhæng med morænelandskabet ikke sløres, men fremtræder klart.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre