Nivå Bugt

Fredensborg Kommune

Geologi
Kysten i bunden af Nivå Bugt er under udvikling mod en barrierekyst, svarende til situationen ud for Vallensbæk-dalen før anlægget af Køge Bugt Strandpark.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Sjællands eneste kyst af denne type. Typelokalitet for flade østvendte kyster i Danmark med begrænsede mængder af løse materialer og lav bølgeenergi.

Naturforvaltning
Det skal tilstræbes, at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 2

GeoSite

Andre