Nakkehoved

Gribskov Kommune

Geologi
Profil gennem den markante NV-SØ løbende Gribskov Randmoræne, med flageopskudte aflejringer fra bl.a. Den Norske Is. Moræneleret herfra er karakteristisk vandstandsende og har leveret mange af strandens rombeporfyrer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Flageopskydningen i Nakkehoved illustrerer opbygningen af Gribskov Randmoræne. Moræneleret fra det norske isfremstød er et karakteristisk indslag i lagfølgen i de Nordsjællandske klinter, men kan sjældent direkte iagttages.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret, så profilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre